ཨར་པག་སད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཨར་པག་སད་ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།
Jump to navigation Jump to search

ཨར་པག་སད་(אַרְפַּכְשַׁד|אַרְפַּכְשָׁד)ནི་ཤེམ་གྱི་བུ་ཡིན་ཞེས་གསུང་རབ་ནང་འཁོད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]