Jump to content

ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཨ་མེ་རི་ཁ་གླིང་ཆེན་ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།
Antigua
མ་ཆོ་པེ་ཆོ།

ཨ་མེ་རི་ཀ, ཨ་མེ་རི་ཁ, མེ་གླིང་

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]