Jump to content

ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཧའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།
ཧྲའན་ཤིའི།

ཧྲའན་ཤིའི་(རྐྱ་མི་:陕西)ནི་ཀྲུང་གོའི་ཞིང་ཆེན་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]