ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།
ཀོའོང་ཏུང་།

ཀོང་ཏུང་(རྐྱ་མི་:广东)ནི་ཀྲུང་གོའི་ཞིང་ཆེན་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]