File:Yao stilt house.png

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ཐོག་མའི་ཡིག་ཆ།(༨༠༠ × ༦༠༣ བརྙན་རྒྱུ།, ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང།: ༡.༠༩ MB, རྣམ་གཞག།: image/png)

ཡིག་ཆ་འདི་ནས་Wikimedia Commons རེད་འདུག། ལས་འཆར་གཞན་ཁག་ནང་བེད་སྤྱོད་ཡོད་ངེས། འགྲེལ་བརྗོད་ཤོག་ངོས་འདིའི་འགྲེལ་བརྗོད་གཤམ་དུ་འཁོད་ཡོད།

Description
Tiếng Việt: Ngôi nhà nửa sàn nửa trệt của người Dao.
English: A house of Yao people, Vietnam.
Date
Source Self-photographed
Author Binh Giang
Public domain This work has been released into the public domain by its author, Binh Giang. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
Binh Giang grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

ཡིག་ཆའི་ལོ་རྒྱུས།

ཟླ་ཚེས་/དུས་ཚོད་གནུན་ཏེ་རྩོམ་ཡིག་ལ་ལྟ་བ།

ཚེས་གྲངས། / དུས་ཚོད།བསྡུས་དོན།ཚད།སྤྱོད་མི།བསམ་ཚུལ།
ད་ལྟ།༡༥:༣༨, ༡ ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། ༢༠༠༧༡༥:༣༨, ༡ ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། ༢༠༠༧ བཟོ་བཅོས་བསྡུས་དོན།༨༠༠ × ༦༠༣ (༡.༠༩ MB)Binh Giang{{Information |Description={{vi|Ngôi nhà nửa sàn nửa trệt của người Dao.}}{{en|A house of Yao people, Vietnam.}} |Source=self-taken |Date=Oct 28, 2007 |Author= Binh Giang }} {{PD-user|Binh Giang}} [[Category:Pictures by B
༡༥:༣༧, ༡ ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། ༢༠༠༧༡༥:༣༧, ༡ ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ། ༢༠༠༧ བཟོ་བཅོས་བསྡུས་དོན།༨༠༠ × ༦༠༣ (༡.༠༩ MB)Binh Giang{{Information |Description={{vi|Ngôi nhà nửa sàn nửa trệt của người Dao.}}{{en|A house of Yao people, Vietnam.}} |Source=self-taken |Date=Oct 28, 2007 |Author= Binh Giang }} {{PD-user|Binh Giang}} [[Category:Pictures by B

pagelinks འདི་ལ་སྦྲེལ་ཡོད།

Global file usage

The following other wikis use this file:

"https://bo.wikipedia.org/wiki/File:Yao_stilt_house.png"ལས་སླར་རྙེད་སོང།