སི་ཀ་ར་མུ་ཅིའ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
སི་ཀ་ར་མུ་ཅིའ​། ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།
Jump to navigation Jump to search
SAND Maurice Masques et bouffons 07.jpg

སི་ཀ་ར་མུ་ཅིའ​་ནི་ཀོ་མེ་དི་ཡ་དེལ་ཨར་ཏེའི་ནང་གི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]