འཛམ་ཐང་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

རྔ་བ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྫོང་ཞིག་སྟེ་ཇོ་ནང་བའི་དགོན་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་འདི་གར་ཡོད