མ་ཁྲེལ་བའི་ཚུལ་བཞི་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

མ་ཁྲེལ་བའི་ཚུལ་བཞི་[རྩོམ་སྒྲིག]

སློབ་དཔོན། མཆེད། ལྕམ། ཡི་དམ་རང་སེམས་ཀྱིས་མ་ཁྲེལ་བཞིའོ། །