Jump to content

ཐང་ཀའོ་ཙུང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:ཐང་ཀའོ་ཙུང་།.jpg

ཐང་ཀའོ་ཙུང་(༦༢༨-༦༨༣)(རྒྱ་སྐད།: 唐高宗)

མི་ཚེ།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]