ཆ་རུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
ཆ་རུ་ལས་ཁྱིམ་གྱི་ནང་།
ཆ་རུ་ལས་ཁྱིམ་གྱི་ནང་།

ཆ་རུ་ནི་འབྲོག་པའི་སྦྲ་ནག་སོགས་ཀྱི་ཁ་མཚམས་འབྲེལ་བྱེད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཆ་རུ་ལས་་ལས་ཁྱིམ་ནི་བོད་ཡུལ་ཁེ་ལས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་སྡེངས་ཆ་བཞེངས་བ་དང་། བསམ་བློ་གསར་བ་ནང་འདྲེན་གྱིས་བོད་ཡུལ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་གཞོལ་བ། ཆ་འཕྲིན་དྲྭ་བའི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དེ་སྣ་མང་དང་ཕྱོགས་མང་གི་ཁེ་ལས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་པ་བསྐྲུན་པ་སོགས་ལ་འབད་དེ། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་དེང་རབས་འཚོ་བར་འབྲེལ་ཟམ་འཛུགས་པ་དེའོ།། ཨ་རིའི་གསར་ལམ་VICEནས་གསར་བསྒྲགས་བྱས་མྱོང་ལ།[༡] ཨ་རིའི་གསར་ལམ་Wall Street Journal ཀྱིས་ཁྲིན་ཏུའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཡུལ་སྐོར་འགྲོ་གནས་སུ་འོས་སྦྱོར་བྱས་མྱོང་།[༢]

  1. https://munchies.vice.com/en_us/article/4x57kd/in-china-theres-a-hipster-yak-coffee-joint-run-by-tibetan-nomads
  2. https://www.wsj.com/articles/where-to-vacation-in-2017-youll-never-guess-1477493521
"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཆ་རུ།&oldid=134458"ལས་སླར་རྙེད་སོང།